Quantum medál már 150 országban ! ------ A termékeket 50 országban forgalmazzák kizárólagos joggal ! --- 10 millió Quantum termék eladása 160 országban. --- 1 millió quantum medál értékesítve 24 hónap alatt, 9 hónap alatt eladva a 2. millió quantum medál

Kedves Fusion Excel Tagok!

Itt az éves 1%-os adófelajánlás ideje. Ugye Te is tudod, hogy ez mit jelent? Anyagiakban semmit, hisz ezt az összeget mindenképpen elveszi a költségvetés. De ne legyen veszett a fejsze nyele, ha csak egy percet is szánsz rá, nagy segítséget adhatsz. Sok kis forintból, sok kis embernek varázsolhatunk mosolyt az arcára, hiszen gyerekek tízezrei élnek úgy, hogy nem ismerik a boldogságot. Kérjük, támogasd adód egy százalékával alapítványunkat, melynek részletes célkitűzéseit alább olvashatod.

Az idei felajánlásokat a legfontosabbnak tartott gyermeküdültetésre különítjük el, melynek során tiszakürti bázisunkon olyan, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknek szervezünk nyári táborozást, akik üdülni soha, de talán szülőhelyüktől kisebb távolságra sem juthatnak el. Állj meg egy pillanatra a napi rohanásban, s emlékezz vissza arra a pillanatra, amikor kisgyermekként először öntötte el a szívedet olyan öröm, ami miatt az élmény máig is örök maradt. Add át akkori önmagad a mának, s osztozz egy szegény kisgyerek boldogságában.

A Fusion Excel alapító tagjai és menedzsementje az EGÉSZSÉGES, BOLDOG GYERMEKVILÁG ALAPÍTVÁNY T támogatja.

Egy csapat vagyunk, egy hajóban evezünk, kérlek, fontold meg felajánlásod tárgyát!

Szellmann Tamás, Ballai Béla

FELAJÁNLÁS A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:

1 8 2 5 3 2 3 4 - 1 - 4 3

A kedvezményezett neve: EGÉSZSÉGES, BOLDOG GYERMEKVILÁG ALAPÍTVÁNY

Tudnivalók

MUNKÁLTATÓI ADÓBEVALLÁS ESETÉN tegye be ezt a nyilatkozatot egy borítékba, majd a borítékra írja rá adóazonosító jelét. Zárja le és írja alá a borítékot a hátoldalon úgy, hogy aláírása átnyúljon a ragasztáson. A lezárt borítékot legkésőbb május 10-ig adja át munkáltatójának, vagy május 20-ig juttassa el az adóhatósághoz. Ne felejtse el aláírni a kísérő jegyzéket is!

HA ÖN ÖNADÓZÓ vagy HA ADÓHATÓSÁGI ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁST KÉR, és nem a bevallási nyomtatvány megfelelő oldalának kitöltésével rendelkezett, akkor tegye be ezt a nyilatkozatot egy borítékba, majd a borítékra írja rá adóazonosító jelét. A borítékot május 20-ig kell eljuttatnia az illetékes adóhivatalhoz.

HA ELEKTRONIKUSAN NYÚJTJA BE adóbevallását, vagy az adóhatósági adó megállapítást kérő nyilatkozatát, akkor rendelkezését, vagy az elektronikus űrlapon, vagy pedig a most kézben tartott nyilatkozatot postai borítékba helyezve juttathatja el az adóhatóságnak, a lezárt borítékon feltüntetve adóazonosító jelét.

EGÉSZSÉGES, BOLDOG GYERMEKVILÁG ALAPÍTVÁNY

 Alapító tag: Pataki András János (Szeged, 1949.november 20. An. Bacsó Gizella, 6794 Üllés, Felszabadulás u. 63/C. Szig:DC-II 373422)

 Kuratórium: Ballai Béla elnök, Szellmann Tamás titkár, Ballainé Hajduczky Anita tag

 Székhelye: Budapest 1211, Szellős u. 20.

 Alapítás dátuma: 2004.

Célkitűzés:

 • Egészség megőrző és gyógyító programok szervezése gyermekcsoportok részére fix bázisú helyszínen, elsősorban az élővíz, és a víz melletti természeti környezet előnyeit kihasználva.
 • Vízi táborok és programok szervezése hátrányos szociális helyzetű gyermekek számára.
 • Fiatal korosztályos gondolkodásformálás a környezettudatos életszemlélet kialakítására, ismeretterjesztés az egészséges életmód kialakításában, „Mozdulj ki a városból és láss csodát a természetben!” hasznos szabadidős programok népszerűsítése.
 • Kapcsolattartás, kommunikáció és tevékenység koordináció a hasonló szemléletű és célkitűzésű szervezetekkel.
 • Tanulásban és sportban tehetséges, de lehetőségei híján önerőből előre jutni képtelen gyerekek támogatása.
 • Hátrányos kistérségi iskolák célkitűzéssel megegyező ötleteinek, terveinek támogatása, program végrehajtásba történő bevonása.

 Motiváció:

A hazai lakosság európai átlagban rossz egészségi állapotát elemző vizsgálatok bizonyítják, hogy annak elsődleges oka a már fiatalkorban kialakult mozgásszegény életmód, az egészségtelen táplálkozás. A gyermekek eleve kevés időt töltenek a szabadban, a friss levegőn, és a szórakozásra fordított idejüket is általában zárt térben töltve képzelik el. Elszakadva a természettől, nem csak alapvető ismeretekkel nem rendelkeznek róla, de kellő információ hiányában, nem érzik szükségszerűnek sem környezeti, sem természeti értékeik megvédését sem. A nagyfokú szegénység miatt évről-évre egyre kevesebb gyermeknek nyílik lehetősége, hogy a fiatalkori fejlődéséhez és szocializálódásához oly fontos közösségi életben részt vegyen. Nem járnak nyaralni, táborozni, gyerekek százezrei töltik életük nagy részét a négy fal között, olykor lakóhelyük közvetlen környékét sem ismerve.

Anyagi lehetőségeik híján minimálisra csökkent az iskolák által szervezett nyári táborok száma, a piaci alapú szerveződések pedig még a többség számára is megfizethetetlenek.

Ezek, a még formálódó személyiségű gyerekek, nyitottak az újra, a számukra hasznosra. Amennyiben térítés nélkül részt vehetnek a részükre szervezett ilyen jellegű programokon, nemcsak örök életre szóló élménnyel ajándékozhatóak meg, de játékos formában megismerhetik és elsajátíthatják azokat az egészséges életvezetéshez és környezettudatos gondolkodáshoz szükséges ismereteket, melyek alapján más szemmel nézve környezetüket, megértik az egészség-, a környezet-, és a természetvédelem fontosságát.

Lételemünk a víz, a természet egyik legveszélyeztetettebb kincse. Mindannyiunk legszebb gyermekkori emlékei a vízhez, vízparthoz kapcsolódnak. Az ilyen környezetben szervezett programok alatt megszerzett élmények és ismeretek jóval maradandóbbak, mint a más közegben gyűjtöttek.

Egy olyan szervezet létrehozása, mely szívügyének tekinti a fenti feladatok végrehajtását, nemcsak szélesebb rétegeket juttat hozzá a tervezett élményekhez, de egy olyan kiszolgáló hátteret is működtet, mely új munkahelyeket teremt.

 A megvalósítás forrásfedezete:

 • saját tőke egy részének felhasználása
 • az alapcél megvalósításával összeegyeztethető gazdasági tevékenység végzése a saját tőke egy részének felhasználásával
 • adományokból, felajánlásokból érkezett tárgyi és anyagi javak felhasználása
 • pályázati támogatások megszerzése

 A célok érdekében megvalósítani kívánt elsődleges feladatok:

 • Infrastrukturális lehetőségek biztosítása saját területű, természetes víz közeli állandó helyszínen.

Lényege: Gyermektáborok kiépítése a Duna-Tisza-Dráva térségében. Adott helyszíneken szállás, étkezés, programszervezés tárgyi eszközeinek biztosítása.

 Bevonni kívánt elsődleges partnerek:

 • Folyók menti települések önkormányzatai.
 • Infrastruktúra kiépítésében és üzemeltetésében közreműködő cégek.
 • Az alapítvány célkitűzéséhez hasonló tevékenységet végző szervezetek.