Quantum medál már 150 országban ! ------ A termékeket 50 országban forgalmazzák kizárólagos joggal ! --- 10 millió Quantum termék eladása 160 országban. --- 1 millió quantum medál értékesítve 24 hónap alatt, 9 hónap alatt eladva a 2. millió quantum medál

 

A Fusion Excel  Quantum Medálja és az Energetizált Víz
 
 
Mi is igazán a gond a vizünkkel ma? Egyre több ember hallja: a csapvíz halott víz”. Nyilván köztudott, hogy a vizeink, tavaink és a csapvizünk akarva és akaratlanul is szennyeződik az ember szokásain, technológiáin és tevékenységein keresztül. Már sokat tudunk a klórozott víz egészségre gyakorolt hatásairól, illetve arról, hogy milyen veszélyeket rejt, mindez a második ezredév vége felé közelítve egyre inkább ismertté vált. Ennek ellenére keveset tudunk a valóban erőt adó, tiszta, természetes és vibráló vízről, amitől olyan eredményesen fejti ki a hatását. Mielőtt bővebben kifejtenénk, hadd emlékeztessük az olvasót a víz egyik igen fontos funkciójára.
 
A Víz egyik alapvető funkciója
 
 A víz egyik elsődleges feladata sejtszinten, hogy tápanyagokat szállítson a szervekhez és hatásosan távolítsa el a méreganyagokat. A vizet úgy is emlegetik, mint „a természet niverzális oldószerét”. Szükség van rá az élet minden területén, a fenntartó tevékenységekhez csakúgy, mint a különböző iparágakhoz.
 
Régtől fogva tisztelték, gyakran imádták a vizet, mint az élethez szükséges alapvető folyadékot – a fogantatástól a születésen és növekedésen, a fajfenntartáson át egészen a betegségek gyógyításáig. Számos naturalista, gyógyító és tudós szentelte életét arra, hogy tanulmányozza a a víz lényegi tulajdonságait – bár attól függően, hogy mennyire voltak széleslátókörűek a világ egyetemet illetően – sok ellentmondásos és inkább megdöbbentő elméletek születtek az igazán gyógyító víz meghatározásával kapcsolatban.
 
 
Mi is az az energetizált víz?
 
Az energetizált víz „élő víz” amely magában képes élni és működni. Ohm-mérő segítségével tesztek mutatták ki, hogy az élő víz megemeli a test energiaszintjét, rögtön az elfogyasztása után. Miután a Skaláris Energiával kezeltük a vizet, a foton aktivitásról készült fényképeken jól látható a fényerősségben bekövetkezett drámai változás. Így a fotoszintézis is hatásosabbá válik azokban a élő szerveződésekben, amelyek ezt a vizet használják fel.Az emberiség azonban hihetetlen mértékben tudatlan a víz egészség megörző szerepét illetően.
 
Az energetizált víz olyan víz, amely rendkívül rendezett alakot vesz fel, természetes mágneses erő által, amelyet a föld, és bolygóközi mágneses térből kapunk és amely a Föld felszínére különböző természetes utakon kerül: hegyi patakok, tiszta, természetes folyók és kutakon keresztül. A víz ha a körülmények engedik spirális alakban folyik, örvényszerű mozgással. Akár felszíni, vagy föld alatti folyóról beszélünk, a víz a maga természetes útján mozog, ott, ahol a legkisebb a víztaszítás és a legnagyobb a tápanyag összetétel. Figyeljen csak meg egy folyót és annak szerpentin alakú mozgását! A nagy természettudós és gondolkodó, az osztrák Viktor Schauberger akit úgy is hívtak, a „ Víz Mágusa”, egészen forradalmi megfigyeléseivel a víz valódi tulajdonságára és a benne rejlő adottságokra lelt – az örvénylés titkaira.
 
Amikor ebből a friss, hamisítatlan természetes vízből iszunk, rendkívül energikusnak érezzük magunkat. Számtalan gyógyító hatást figyeltek meg és jegyeztek le a föld minden tájáról, kölönböző természetes forrásokat és folyókat vizsgálva. Így például a Lourdes vizei, a Gangesz ( tekintet nélkül a szemmel látható szennyezettségére! ), Fatima és Medjugorje. Fotonokról és molekuláris mozgásról készült képek mutatják hogy mennyire intenziv és fénnyel teli struktúrákról van szó minden esetben.
 
A Quantum Medál energiával tölti fel a vizet, ezáltal válik potenciális és összefüggő szerkezetté. Ez a dinamikus erő más élő szervezetekre is átvihető ( mint az emberre, az állatokra, vagy a növényekre) és amely nem a víz kémiai, hanem fizikális, molekuláris szintjén található.
 
A víz minőségét a fizikai strukturáltsága, annak geometriája és a tárolt rezgés adja meg. Ezeknek a speciális fizikai paramétereknek köszönhetően különféle pozitiv hatásokat érhetünk el és amelyeknek szintén köszönhetően az ilyen víz alkalmazása során más jótékony hatást is kifejt, mint például a „megrongált” vizek energia feltöltése.
Ahhoz, hogy megértsük mit is jelent „ megrongált” víz, meg kell ismerekedjünk bizonyos alapelvekkel a víz molekuláris működését illetően.
 
Finom Energia Rezgések az Energiával feltöltött vízben, a Víz Rezgése és Memóriája
 
Már említettük, hogy a víz minőségét a struktulátsága és a polaritása adja, amely tulajdonságokat befolyásolhatják a mágneses rezonanciák és más finom energiák, amelyek a vizet érik és amelyeket a víz felvesz.
 
A víz már molekuláris szinten is egy élő, lüktető anyag. Az oxigén és hidrogén egy szilárd „testet” képez, mégis csodálatosan nyugtalan és vibráló tömeg. A víz minden egyes cseppjében elektromos töltés okozta végtelen folyamat figyelhető meg, részekre bomlás és összekapcsolódás ( milliárdnyi mozgás másodpercek alatt ), ahogy a víz molekula hatszögű alakzatból válik gömb alakúvá. Ugyanez a „molekulásir tánc” figyelhető meg minden élő vízben, akár sejtközi folyadék, akár szivárványban, vagy egy viharfelhőben van. A folyamatos változás gömb, vagy piramis alakra abból adódik, hogy a hidrogén és oxigén atomok eléggé ingatag, 104,5 fokos szögben kapcsolódnak. 0 Celsius fok alatt nagyobb a tendencia, hogy hatszögű, míg 0 fok felett inkább gömb alakot vesznek föl a víz molekulák. Ennek eredményeként állandó mozgásban és forma váltásban van a víz és egy hihetetlen, rendkívül gyors tempójú vibrációt figyelhetünk meg, egy soha véget nem érő, mikoroszkópikus örvénylő táncot a víz mindenféle formájában. Nyilván ebből a tulajdonságából adódóan a kutatók „nyitott struktúraként” beszélnek a vízről, amely lehetővé teszi számára, hogy alkalamzkodjon más elemekhez, ugyanakkor fel is oldja azokat.
 
A víz képes elegyedni majd minden anyaggal, amivel kölcsönhatásba lép. Ezért aztán olyan, mint színtiszta víz, nem létezik a természetben. Mindig ott vannak a levegő, vagy más anyagal való érintkezésének nyomai. Ez a természetes emlékező képessége a víznek befolyásolja, illetve meg is változtathatja, hiszen minden anyag rezgését képes tárolni. A jótékony hatások jótékony tulajdonságokat eredményeznek, ilyen például a napfény. A szoláris ( nap) rezgés felgyorsítja a víz molekuláinak rezgését amikor azok energetizált oxigént, szén-dioxidot és meleget vesznek föl. Káros rezgések, amelyek a kemikáliák, vagy nehézfémekkel való érintkezésből kerülnek a vízbe, ott is maradnak még akkor is, ha ezeket az anyagokat eltávolítják szűréssel, ellentétes ozmózissal, desztillációval, stb.
 
Ezen rezgés - emlékező képesség által a szennyező anyag információja, beleértve a polaritást is a víz molekuláiban marad a vibrációja miatt. Ez az emlék jóval később, a szennyező anyag eltávolítása után is megmarad. Ezt a hatást visszafordítani az egyedül ismert módszerrel lehet: újra vibráló energiával kell megtölteni. A molekula körkörös mozgásának iránya helyreáll, illetve magát a mozgást fel lehet gyorsítani jobb irányba. Ezt bármilyen élő szervre érthetjük, hiszen minden élő szerv nagy százalékban vizet tartalmaz.
 
Elektro-szmog
 
Egészen a legutóbbi időkig az elektro-szmog szerepe nem volt teljesen ismert molekuláris kapcsolatok szétválasztásában. Az elektro-szmogot a majdhogynem szüntelen atmoszférikus sugárzás okozza, amelyet az ember alkotta rezgést közvetítő műszerek bocsátanak ki, mint pl. a radarok, műholdak, rövid és középhullámok, mobiltelefonok – még hosszan sorolhatnánk. A legtöbb tudós olyan műszert tud csak felmutatni, amely nem eléggé kifinomult ahhoz, hogy kimutassa a hullámok hatását az élő szervezetre és arra a következtetésre jutnak, hogy az elektro-szmog nem okoz nagyobb gondot. Sajnos ez egy „gép a gépnek” olvasat ( egy gép hatását vizsgáljuk egy másik gép segítségével... ) és nem irányítja a figyelmet ez elektro-szmog jóval finomabb hatásaira. Nem jutna, ugye, eszünkbe hőmérővel megvizsgálni, milyen magas valaki, de legalábbis nem vonnánk le semmiféle következtetést az illető magasságára vonatkozóan miután megmértük a lázát!
 
 
Mágnesesség
 
A mágnesesség csupán azt jelenti, hogy információ ( energia ) fut az egyik pólustól a másikig. A világegyetem, az élő szervezetek és minden teremtmény erre az elvre épül: van pozitiv és negativ pólus. Három különböző mágneses erőt ismerünk az univerzumban:
 
 1. Anyagi Mágnesesség: szemmel látható a vas mágneses tárolásának képessége, illetve az Északi / Déli Sarok földmágnesessége. Ez egy behatárolt tipusa a mágnesességnek, helytől függ, ahol csak bizonyos energiaáramlások, ezért csak bizonyos anyagok vonzódnak, vagy taszítódnak, mint pl. a vas.
 2. Gravitációs Mágnesesség: hely és idő függő, különböző energia típusokat és midenféle anyagokat vonva magával.
 3. Bolygóközi Mágnesesség: ( úgy is mint Skaláris energia) a legmagasabb mágneses erő, amely az univerzumban létrejövő összes teremtődést irányítja, információt szállítva az életről és öröklődésről, amelyek megtalálhatók a magokban, tojásokban, és sperma sejtekben; bolygók energiáiról, mint pl. a hold, vagy a nap. Ez a magasabb rendű mágneses erő nem függ sem helytől, sem időtől, és programozza az egész Természetet arra, hogy befogadjon bizonyos információkat az életet és öröklődést illetően.
 
Ez kontrollálja például a megfelelően táplált répa mag növekedését és hogy nem tulipánná, vagy más növénnyé, hanem répává váljon. Ez a bolygóközi mágnesesség erősen összfügg az energiával, amit az emberiség úgy nevez – Élet Erő, Chi, vagy Prána és amely szükséges az élet fennmaradásához.
 
Különböző energiák jelennek meg pozitiv és negatív mágneses aktivitások eredményeként. Az energiák tulajdonképpen nem jönnek létre, sokkal inkább átvivődnek különböző összehangolt tevékenységeken keresztül a mágneses erők pozitiv és negativ polaritása által. Ezért különböző anyagok különböző mágneses rezgést bocsátanak ki és ezen elv segítségével lehet újra energiával megtölteni a halott vizet.
 
Visszakanyarodva arra kijelentére, miszerint „ a mágnesesség nem más, mint erő és információ”, nézzük meg, mi juttatja el ez energiát a dolgokhoz. Természetesen a víz. A víz megállás nélkül szállít és kap energiát és információt, minden anyagnak és élő lénynek, anyagoktól és élő lényektől.
 
Hasonlóan az élő szervezetekhez, a földnek is 80%-a víz. A károsított illetve halott víz esetében az olyan fontos polaritása és mágnesessége a víznek a tökéletes működéshez sokszor hiányos, vagy néha egyáltalán nem is létezik.
 
Mi az a károsított/megrongált víz?
 
A károsított víz „halott víz”, amelyből az emberi agressziv tevékenység eltávolította az egészségadó és jótékony submolekuláris rezonanciát azáltal, hogy:
 
 • Szűk és egyenes, magasnyomású csöveken kell folyjon mérföldeken keresztül abnormális mozgásra kényszerítve
 • A klórozás, különböző szennyező anyagok és nehézfémek mérgezik
 • Elektro-szmog éri folyamatosan
 
Az erőteljes, mégis finom energiák, amelyeket az egészséges és természetes víz kap a napfény, holdfény és jótékony mágneses mezőkel való érintkezésből, elvesznek a fenti folyamatok által; a surlódás, inkompatibilis szállító rendszerek, az elektro szmog és a kémiai méregezés miatt. Sajnálatos módon a víz emlékezőképessége miatt ez a veszteség csak terjed bolygónk összes vizeire. Mindehhez az energia felélési problémához ha hozzáadjuk az egyre növekvő mértékű szennyezést, beleértve a klórozást és más csíraölőket, amelyek az annyira szükséges mikrobákat ölik ki, a környezetünk krónikus degenerálódáshoz vezet.
 
A fent említett memória – hatás jelenség megfigyelhető a kémiai úton tisztított vízben is, lévén, hogy jelen van a teljesen, vagy kémiai úton megtisztított vízben is. Tisztíthatjuk a vizet klórral, brómmal, azonban még mindig „megrongált vízet” kapunk. Továbbra is hordozza és transzferálja a visszamaradt submolekuláris információkat ( a finom energia rezgés hatást ), amiket az előzőleg jelenlévő kemikáliák és rezgések hagytak a mi modern világunkból.
 
Hogyan „kelthető életre” mégis a halott víz? A 20. század második felétől számos naturalista és quantum-tudós válaszolta meg a kérdést, akik felfedezték a természetes vizek természetes mozgásában ( befelé irányuló örvénylő ) rejlő hatását és hogy hogyan lehet fönntartani a pozitiv energiáit.
 
Egyszerű szavakkal élve a víz újra energetizálása helyreállítja annak természetes energiáit. Az újra energetizált víz újra strukturált víz, amikor is a molekulák polaritása és a szennyező anyagok kicsrélődnek. Ez visszaállítja a víz jótékony hatását, vibrálását, anélkül, hogy valójában meg kellen szűrni, vagy el kellene távolítani a káros anyagokat belőle. Az elektronok meghatározott irányú forgó mozgása határozza meg a polaritást. Az óramutatóval ellentétes mozgás = pozitiv polaritás, az óramutatóval megegyező pedig = negativ polaritás.
 
 

Az energiával feltöltött víz tulajdonságai:

 

 
 1. csökkenti a felszíni feszültséget a sejtközi víz szintjére ( magasfokú belső rendezettség jele)
 2. Mivel a sűrűsége változik, vele változik a forrás - és a fagypont is
 3. A víz sokkal hatásosabban szállítja a tápanyagokat és távolítja el a hulladékot a élő szervezetekből.
 4. Jobb a tisztító hatása és nem irritálja a bőrt, mint ahogy a halott víz gyakran teszi
 5. Az íze is kellemesebb és frissebb
 6. Tisztábbnak látjuk
 
 
A FusionExcel  Quantum Medálja
 
A Fusion Excel Hungária Quantum Medálja természetes ásványi részekből áll össze, amelyeket speciálisan arra osztályoztak, hogy elkülönítsenek bizonyos méretű részecskéket, amelyek megfelelő rezgéssel rendelkeznek. A részecskéket aztán újra egyesítik Nano Fusion technológiát használva megfelelő arányban strukturálisan összekapcsolják molekuláris szinten, többféle magas hőfokon végzett összeolvasztó módszerrel.
 
A fuziós technika és az ásványok kombinációja egy katalitikus energia átalakulát eredményezi, hosszantartó skaláris rezonanciát fejlesztve ki, amely képes bármilyen folyadékká átalakulni, megújítvaa a természetes nano molekurális szerkezetet.
 
A megújított molekuláris szerkezet hasonló a természetes forrásvízéhez. Akár a gyümölcsök és a zöldségek, az emberi test is elveszti lassan a molekuláris szerkezetét, és a kor előrehaladtával a sejtek folyadékfelvevő képessége egyre csökken. A Skaláris Energia segítségével a sejt újrahidratálható molekuláris szinten, energiát biztosít.
 
A Fusin Excel Quantum Medáljai nem mágneses, nem elektromos darabok és nem
kívánnak külön kezelést. Skaláris energiát bocsátanak ki, beleértve a k40 rezonanciát, valamint semlegesek és nem radioaktivak.
 
Ezek a termékek nem orvosi eszközök, és nem alkalmasak diagnózis felállítására, vagy a betegségek kezelésére, gyógyításra, vagy azok megelőzésére.